Login    
 Article Details
FDZP.226.02.2018 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2018 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert 02.02.2018 r., godz. 12:30

ogłoszenie o zamówieniu- data publikacji 23.01.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 23.01.208 r.

załącznik nr 1- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 1 A (pakier nr 1)- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 1 A (pakiet nr 2)- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 1 A (pakiet nr 3)- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 2- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 3- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 4- data publikacji 23.01.2018 r.

załacznik nr 5- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 7- data publikacji 23.01.2018 r.

załącznik nr 8- data publikacji 23.01.2018 r.

zmiana treści siwz- data publikacji 25.02.2018 r.

zmodyfikowany załącznik nr 1A (pakiet nr 1)- data publikacji 25.01.2018 r.

zmodyfikowany załącznik nr 1A (pakiet nr 2)- data publikacji 25.01.2018 r. 

zmodyfikowany załącznik nr 1A (pakiet nr 3)- data publikacji 25.01.2018 r.

wyjaśnienia do siwz.- data publikacji 30.01.2018 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 02.02.2018 r.

zmiana nazwy projektu- data publikacji 13.02.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 02.03.2018 r.

 

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/23/2018
Number of Views: 1573

Return