Login    
 Article Details
FDZP.226.04.2018 Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z infrastruktura techniczną

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2018 r., godz.09.30

Termin otwarcia ofert- 22.02.2018 r., godz.10:00

Termin składania ofert upływa w dniu 26.02.2018 r., godz.09:00

Termin otwarcia ofert- 26.02.2018 r., godz. 09:30

ogłoszenie o zamówieniu- data publikacji 02.02.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 02.02.2018

załącznik nr 9-dokumentacja techniczna- data publikacji 02.02.2018 r.

modyfikacja SIWZ- data publikacji 09.02.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 09.02.2018 r.

zmodyfikowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 09.02.2018 r.

modyfikacja SIWZ 2- data publikacji 13.02.2018 r

uzupełniona dokumentacja dla pakietu nr 1- data publikacji 13.02.2018 r.

sprostowanie SIWZ- data publikacji 22.02.2018 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 26.02.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 26.03.2018 r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/2/2018
Number of Views: 1387

Return