Login    
 Article Details
FDZP.226.07.2018 Dostawa materiałów do zabiegów nerkozastępczych i plazmaferezy

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2018 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert- 13.03.2018 r., godz. 12:30 

Nowy termin!!

Termin składania ofert upływa w dniu 16.03.2018 r., godz.12:00

Termin otwarcia ofert- 16.03.2018 r., godz. 12:30

ogłoszenie- data publikacji 02.03.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 1- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 1 A-  data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 2- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 3- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 4- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 5- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 02.03.2018 r.

załącznik nr 7- data publikacji 02.03.2018 r.

modyfikacja siwz- data publikacji 07.03.2018 r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 08.03.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 08.03.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 12.03.2018 r.

zestawienie złożonych ofert- data publikacji 16.03.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 28.03.2018 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 3/2/2018
Number of Views: 880

Return