Login    
 Article Details
FDZP.226.08.2018 Dostawa tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert- 05.09.2018 r., godz. 09:30

 

ogłoszenie- data publiakcji 17.04.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 17.04.2018 r.

załącznik nr 1- data publikacji 17.04.2018 r.

załącznik nr 1A- data publikacji 17.04.2018 r.

załącznik nr 2- data publikacji 17.04.2018 r

załącznik nr 3 -JEDZ- data publikacji 17.04.2018 r.

załącznik nr 3- JEDZ (edytowalny)- data publikacji 17.04.2018 r

załącznik nr 4- data publikacji 17.04.2018 r

załącznik nr 5- data publikacji 17.04.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 17.04.2018 r.

rzut 1 pietra- data publikacji 17.04.2018 r.

odpowiedzi na pytania-data publikacji 24.04.2018 r.

odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 27.04.2018 r.

informacja o wniesionym odwołaniu- data publikacji 30.04.2018 r

załączniki do wniesionego odwołania- data publikacji 30.04.2018 r.

odpowiedzi na pytania 3- data publikacji 02.05.2018 r.

odpowiedzi na pytania 4- data publikacji 02.05.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 02.05.2018 r.

informacja o opublikowanym sprostowaniu- data publikacji 07.05.2018 r.

opublikowana zmiania, sprostowanie- data publikacji 07.05.2018 r.

uwzględnienie odwołania, modyfikacja SIWZ- data publikacji 11.05.2018 r.

odpowiedzi na pytania 5- data publikacji 18.05.2018 r.

załączniki do odpowiedzi na pytania 5 - data publikacji 18.05.2018r.

odpowiedzi na pytania 6- data publikacji 23.05.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 23.05.2018 r.

odpowiedzi na pytania 7- data publikacji 12.06.2018 r.

załącznik do odpowiedzi na pytania 7- data publikacji 12.06.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 12.06.2018 r.

informacja o opublikowanym sprostowaniu- data publikacji 14.06.2018 r.

opublikowana zmiana, sprostowanie- data publikacji 14.06.2018 r.

modyfikacja SIWZ, odpowiedzi na pytania- data publikacji 10.07.2018 r.

załącznik do pytań- data publikacji 10.07.2018 r.

nowy wzór umowy powierzenia danych osobowych- data publikacji 10.07.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 10.07.2018 r.

informacja o opublikowanym sprostowaniu- data publikacji 13.07.2018 r.

opublikowana zmiana, sprostowanie- data publikacji 13.07.2018 r.

modyfikacja SIWZ- data publikacji 09.08.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 05.09.2018 r.

unieważnienie postępowania- data publikacji 11.09.2018 r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 4/17/2018
Number of Views: 3067

Return