Login    
 Article Details
FDZP.226.16.2018Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddz.Chirurgii Dziecięcej i OAiITDz

  Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2018 r, godz. 09:00

Termin otwarcia ofert- 05.06.2018 r, godz. 09:30

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2018 r., godz.09:00

Termin otwarcia ofert- 12.06.2018 r., godz. 09:30

ogłoszenie- data publikacji 25.04.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 1- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 1A (pakiet nr 1-15)- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 1A (pakiet nr 16-30)- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 2- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 3-JEDZ- data publiakcji 25.04.2018 r.

załącznik nr 3-JEDZ (edytowalny)- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 4- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 5- data publikacji 25.04.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 25.04.2018 r.

odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 08.05.2018 r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 22.05.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 22.05.2018 r.

opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 25.05.2018 r.

odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 25.05.2018 r.

załączniki do odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 25.05.2018 r.

informacja o opublikowanym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia- data publikacji 30.05.2018 r.

opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 30.05.2018 r.

klauzula informacyjna z art.13 RODO- data publikacji 12.06.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 13.06.2018 r.

unieważnienie postępowania w pakiecie nr 3,7,26,28- data publikacji 13.06.2018 r.

unieważnienie postępowania w pakiecie nr 14,20- data publikacji 25.06.2018 r.

wynik- data publikacji 09.08.2018 r.

wynik- data publikacji 14.08.2018 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 4/25/2018
Number of Views: 5597

Return