Login    
 Article Details
FDZP.226.22.2018 Dostawa artykułów spożywczych dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2018r., godz.9:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 13.06.2018r. , godz.9:30

Ogłoszenie - data publikacji 04.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 1 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 1A - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 2 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 3 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 4 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 5 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 6 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 7 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 8 - data publikacji 04.06.2018r.

Załącznik nr 9 - data publikacji 04.06.2018r.

Modyfikacja SIWZ - data publikacji 07.06.2018r.


Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 13.06.2018r.

 

Wybór  ofert - data publikacji 25.06.2018r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/4/2018
Number of Views: 769

Return