Login    
 Article Details
FDZP.226.19.2018.Dostawa AMBULANSU typu "C"-1 szt. oraz AMBULANSU typu "A"-2 szt.

Termin składania ofert  upływa w dniu 15.06.2018r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 15.06.2018r., godz. 10:30

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2018r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 19.06.2018r. godz. 10:30

 

 Ogłoszenie - data publikacji - 07.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 07.06.2018r.

Załączniki do SIWZ - data publikacji 07.06.2018r.

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 07.06.2018r.

Zał.1A ambulans C Parametry techniczne - data publikacji 07.06.2018r.

Zał.1A ambulans A Parametry techniczne - data publikacji 07.06.2018r.

 

Informacja dotyczaca przesuniecia terminu - data publikacji 12.06.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 12.06.2018r.

 

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 15.06.2018r.

Zał.1A-A parametry techniczne - data publikacji 15.06.2018r.

Zał.1A-c  parametry techniczne - data publikacji 15.06.2018r.

POPRAWIONY Zał. nr 1 FormularzOferty Ambulans- data publikacji 15.06.2018r.

 

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 19.06.2018r.

Informacja - WYBÓR  OFERT - data publikacji 29.06.2018r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/7/2018
Number of Views: 1232

Return