Login    
 Article Details
FDZP.226.17.2018 Dostawa materiałów opatrunkowych dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert- 15.06.2018 r.,godz.09:30

ogłoszenie- data publikacji 07.06.2018 r

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 07.06.2018 r.

istotne postanowienia umowy- data publikacji 07.06.2018 r.

załączniki do SIWZ.- data publikacji 07.06.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 12.06.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 15.06.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 06.07.2018 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/7/2018
Number of Views: 995

Return