Login    
 Article Details
FDZP.226.23.2018 Dostawa mebli wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2018 r., godz.10:00

Termin otwarcia ofert- 19.06.2018 r., godz. 10:30

ogłoszenie- data publikacji 08.06.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 08.06.2018 r.

istotne postanowienia umowy- data publikacji 08.06.2018 r.

załączniki do SIWZ- data publikacji 08.06.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 14.06.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 20.06.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 11.07.2018 r


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/8/2018
Number of Views: 838

Return