Login    
 Article Details
FDZP.226.20.2018 Usługa odbioru odpadów Komunalnych

 Termin skladania ofert upływa w dniu 29.06.2018r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert - w dniu 29.06.2018r. o godz. 10:30

 Ogłoszenie - data publikacji 20.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 1 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 2 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 3 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 4 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 5 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 6 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 7 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 8 - data publikacji 20.06.2018r.

Załącznik nr 9 - data publikacji 20.06.2018r.

Odpowiedzi na pytania1 - data publikacji 26.06.2018r.

Procedura - data publikacji 26.06.2018r.

Informacja z OTWARCIA  OFERT - data publikacji 29.06.2018r.

Informacja z WYBORU OFERT - data publikacji 13.07.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/20/2018
Number of Views: 857

Return