Login    
 Article Details
FDZP.226.18.2018 Odbiór i utylizacja ODPADÓW MEDYCZNYCH

Termin składania ofert upływa w dniu 29.06.2018r.  godz.11:00

Termin otwarcia ofert upływa w dniu 29.06.2018r.  godz. 11:30

 Ogłoszenie - data publikacji 21.06.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji - 21.06.2018r.

Załącznik nr 1 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 2 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 3 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 4 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 5 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 6 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 7 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 8 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 9 - data publikacji 21.06.2018r.

Załącznik nr 10 - data publikacji 21.06.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 26.06.2018r.

Procedura - data publikacji 26.06.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 28.06.2018r.

Informacja z OTWARCIA  OFERT - data publikacji 29.06.2018r.

UNIEWAŻNIENIE  postępowania - data publikacji 17.07.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 6/21/2018
Number of Views: 1106

Return