Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.26.2018 Dostawa AMBULANSU typu B - 2 szt.

Termin skladania ofert upływa w dniu 12.07.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - w dniu 12.07.2018r. o godz.10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 03.07.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publiakcji 03.07.2018r.

Załączniki do SIWZ - data publikacji 03.07.2018r.

Załącznik nr 1 A - parametry techniczne - data publikacji 03.07.2018r.

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 03.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 09.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 09.07.2018r

Odpowiedzi na pytania 3 - data publikacji 10.07.2018r..

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 12.07.2018r.

UNIEWAŻNIENIE postępowania - data publikacji 31.07.2018r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2018-07-03
Liczba wyświetleń: 1856

Wróć