Login    
 Article Details
FDZP.226.28.2018 Dostawa kompleksowego systemu informatycznego

 Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.07.2018r. o godz.10:30

Ogłoszenie - data publikacji 09.07.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 09.07.2018r.

Załącznik nr 1 Formularz oferty - data publikacji 09.07.2018r.

Załącznik nr 1A Parametry wymagane - data publikacji 09.07.2018r.

Załącznik nr 1 B - scenariusz prezentacji - data publikacji 09.07.2018r.

Załacznik nr 2 - Istosne postanowienia umowy - data publikacji 09.07.2018r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 09.07.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 11.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji - 13.07.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 18.07.2018r.

Informacja z wyboru ofert - data publikacji 30.07.2018r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/9/2018
Number of Views: 869

Return