Login    
 Article Details
.226.27.2018 Dostawa odczynników HEMATOLOGIA i KOAGULOLOGIA

Termin składania ofert upływa w dniu 03.08.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 03.08.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie - data publikacji 26.07.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 26.07.2018r.

Zał. nr 1A i 1B - HEMATOLOGIA - data publikacji 26.07.2018r.

Zał. nr 1A i 1B - KOAGULOLOGIA - data publikacji 26.07.2018r.

Zał. nr 2 Umowa dzierżawy analizatora - data publikacji 26.07.2018r.

Zał. nr 2 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 26.07.2018r.

Pozostałe załączniki do SIWZ - data publikacji 26.07.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 31.07.2018r.

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - data publikacji 31.07.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 01.08.2018r.

Informacja z OTWARCIA OFERT- data publikacji 03.08.2018r.

Informacja z WYBORU OFERT - data publikacji 16.08.2018r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/26/2018
Number of Views: 660

Return