Login    
 Article Details
FDZP.226.31.2018 Odbiór i utylizacja ODPADÓW MEDYCZNYCH - II

 Termin składania ofert upływa w dniu 07.08.2018r. o godz.11:00

Termin otwarcia  ofert w dniu 07.08.2018r. o godz.11:30

NOWE  TERMINY!

Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2018r.

Termin otwarcia ofert w dniu 09.08.2018r.

 

 

Ogłoszenie - data publikacji 30.07.2018r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - data publikacji 30.07.2018r.

Formularz oferty - zał. nr 1 Z- data publikacji 30.07.2018r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2 - data publikacji 30.07.2018r.

Istotne postanowienia umowy - zał.nr 3 - data publikacji 30.07.2018r.

Pozostałe załączniki do SIWZ - data publikacji 30.07.2018r.

Sprostowanie terminów- data publikacji 01.082018

Ogłoszenie o ZMIANIE   ogłoszenia - data publikacji 03.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 06.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 09.08.2018r.

UNIEWAŻNIENIE postępowania - data publikacji 26.09.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 7/30/2018
Number of Views: 1117

Return