Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.24.2018 Dostawa leków dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 10.08.2018 r., godz. 10:00

Termin  otwarcia ofert- 10.08.2018 r., godz. 10:30

ogłoszenie- data publikacji 01.08.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 01.08.2018 r. 

istotne postanowienia umowy- data publikacji 01.08.2018 r.

załączniki do siwz.- data publikacji 01.08.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 07.08.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 10.08.2018 r.

informacja z wyboru ofert - data publikacji 16.08.2018r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2018-08-01
Liczba wyświetleń: 780

Wróć