Login    
 Article Details
FDZP.226.36.2018 Dostawa AMBULANSU typu B/C-2 szt.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert - w dniu 22.08.2018r. o godz.10:30

NOWE  TERMINY !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 24.08.2018r. o godz. 10:30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 10.08.,2018r.

Zał. nr 1A  wymagane parametry techniczne - data publikacji 10.08.2018r.

Załączniki do SIWZ

Zał. nr 2 - Istotne ostanowienia umowy

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 10.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 17.08.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 21.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 21.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 24.08.2018r.

Informacja z WYBORU ofert - data 14.09.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/10/2018
Number of Views: 1079

Return