Login    
 Article Details
FDZP.226.35.2018 Przebudowa pomieszczeń PRACOWNIA HEMODYNAMIKI


Termin składania ofert upływa w dniu 29.08.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 29.08.2018r. o godz.  10:30

NOWE  TERMINY !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2018r. o godz.10:00

Termin  otwarcia ofert w dniu 31.08.2018r. godz. 10:30

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 14.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 14.08.2018r.

Zał. nr 1 - Formularz oferty - data publikacji 14.08.2018r.

Zał. nr 7 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 14.08.2018r.

Pozostałe załączniki do SIWZ - data publikacji 14.08.2018r.

Roboty budowlane przedmiar- data publikacji 14.08.2018r.

Roboty instalacyjne sanitarne -  przedmiar - data publikacji 14.08.2018r.

Roboty instalacyjne elektryczne - przedmiar - data publikacji 14.08.2018r.

Opis PB ARCH. - data publikacji 14.08.2018r.

PZT - data publikacji 14.08.2018r.

RYS_A1 - data publikacji 14.08.2018r.

RYS_A2 - data publikacji 14.08.2018r.

RYS_A3 - data publikacji 14.08.2018r.

E1 - data publikacji 14.08.2018r.

E2 - data publikacji 14.08.2018r.

PB opis branża elektryczna - data publikacji 14.08.2018r.

STRONA el. - data publikacji 14.08.2018r.

KLIMATYZACJA - data publikacji 14.08.2018r.

Opis techniczny+rysunki branży sanitarnej - data publikacji 21.08.2018r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 21.08.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 31.08.2018r.

UNIEWAŻNIENIE postępowania - data publikacji 17.09.2018r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - data publikacji 19.09.2018r.

 

 

 

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/14/2018
Number of Views: 1037

Return