Login    
 Article Details
FDZP.226.30.2018 Dostawa sprzętu i produktów medycznych j.u.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 01.10.2018r. o godz. 10:30

NOWE  TERMINY !!!

Termin składania ofert upływa w dniu   04.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu   04.10.2018r. o godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 23.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 1 Formularz oferty - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 1 A - Formularz asortymentowo - cenowy - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 2 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 4 podwykonawcy - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 5 oświadczenie (grupa kapitałowa) - data publikacji 23.08.2018r.

Zał. nr 6 zobowiązanie innego podmiotu - data publikacji 23.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.1.- data publikacji 19.09.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia - data publikacji 25.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.2. - data publikacji 27.09.2018r.

Odpowiedzi  na pytania cz.3 - data publikacji 27.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.4 - data publikacji 01.10.2018r.

Zał. nr 3 JEDZ - data publikacji 23.08.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 04.10.2018r.

WYNIK wybór ofert - data publikacji 08.01.2019r.

WYNIK wybór ofert cz 2 - data publikacji 16.01.2019r.

WYNIK czynności powtórzone - data publikacji 06.02.2019r.

 

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/23/2018
Number of Views: 5119

Return