Login    
 Article Details
FDZP.226.25.2018 Dostawa IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH

Termin skladania ofert upływa w dniu 11.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu  w dniu 11.10.2018r. o godz. 10:30

NOWY  TERMIN  !!!

Termin skladania ofert upływa w dniu 10.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu  w dniu 10.10.2018r. o godz. 10:30

 

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 25.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 25.08.208r.

Zał. nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia wraz z ark.cenowym - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy(wzór) - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 4 - oświadczenie podwykonawcy - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 5 - oświadczenie - grupa kapitałowa - data publikacji 25.08.2018r.

Zał. nr 6 - zobowiązanie innego podmiotu - data publikacji 25.08.2018r.

MODYFIKACJA  SIWZ - data publikacji 29.08.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 28.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 03.10.2019r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 10.10.2018r.

Informacja z WYBORU  ofert - data publikacji 27.12.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/27/2018
Number of Views: 1061

Return