Login    
 Article Details
FDZP.226.37.2018 Wykonanie, dostawa i montaż mebli dla Oddz.Chirurgii Dziecięcej

Termin składania ofert upływa w dniu 05.09.2018r. o godz.10:00

Termin  otwarcia  ofert -w dniu 05.09.2018r. o godz.10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 28.08.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 28.08.2018r.

Zał.nr 1 - Formularz ofertowy - data 28.08.2018r.

Zał. nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet nr 1 - data publikacji 28.08.2018r.

Zał. nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet nr 2 - data publikacji 28.08.2018r.

Zał. nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy - pakiet nr 3 - data publikacji 28.08.2018r. 

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 28.08.2018r.

Zał. wykonanie  mebli w technologii T2 - pakiet nr 1 - data publikacji 28.08.2018r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 28.08.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 05.09.2018r.

Informacja z WYBORU OFERT - data publikacji 14.09.2018r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data publikacji 25.09.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 8/28/2018
Number of Views: 708

Return