Login    
 Article Details
FDZP.226.32.2018 Dostawa STYMULATORÓW dla Oddzialu Kardiologicznego

Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.10.2018r. o godz. 10:30

NOWE  TERMINY !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 18.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.10.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 01.09.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 01.09.2018r.

Za. łnr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 3 - JEDZ - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 4 - Podwykonawcy - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 5 - Grupa kapitałowa - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 6 - Zobowiazanie innego podmiotu - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 7 - Wykaz dostaw - data publikacji 01.09.2018r.

Zał. nr 1A - Formularz asortymentowo - cenowy - data publikacji 06.09.2018

Odpowiedzi na pytania  - data publikacji 05.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 11.10.2018r.

Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 18.10.2019r.

Informacja  z WYBORU  ofert - data publikacji 15.11.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/6/2018
Number of Views: 1032

Return