Login    
 Article Details
FDZP.226.34.2018 Projekt wraz z robotą budowlaną Oddz.Okulistyki Chirurgia Jednego Dnia

Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert  w dniu 26.09.2018r. o godz. 10:30

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - data publikacji  11.09.2018r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 11.09.2018r.

 Załączniki do SIWZ - data publikacji 11.09.2018r.

 Istotne postanowienia umowy - zał. nr 7 - data publikacji 11.09.2018r.

 Rzut  - zakres - data publikacji  11.09.2018r.

 Program Funkcjonalno-Użytkowy - data publikacji  11.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji  26.09.2018r.

UNIEWAŻNIENIE  postępowania - data publikacji 25.10.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/11/2018
Number of Views: 793

Return