Login    
 Article Details
FDZP.226.39.2018 Dostawa materiałów szewnych dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert- 28.09.2018 r., godz. 10:30

ogłoszenie- data publikacji 19.09.2018 r.

specyfikacja istototnych warunków zamówienia- data publikacji 19.09.2018 r.

istotne postanowienia umowy- data publikacji 19.09.2018 r.

załączniki do siwz.- data publikacji 19.09.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 25.09.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 28.09.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 22.10.2018 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/19/2018
Number of Views: 593

Return