Login    
 Article Details
FDZP.226.29.2018 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej E95 i oleju opałowego

Termin składania ofert upływa w dniu -  01.10.2018r.  o godz. 9:00

Termin otwarcia ofert w dniu - 01.10.2018r. o godz. 9:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.09.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 1 - formularz ofertowy - data publikacji 21.09.2018r.

Zal. nr 1A - opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 3 - oświadczenie wykonawcy - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 4 - oświadczenie wykonawcy - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 5 - udział podwykonawców - data publikacji 21.09.2018r.

Zal. nr 6 - grupa kapitałowa - data publikacji 21.09.2018r.

Zał. nr 7 - zobowiązanie innego podmiotu - data publikacji 21.09.2018r.

Zal. nr 8 - wykaz sprzętu - data publikacji 21.09.2018r.

Odpowiedzi na pytania do siwz- data publikacji 27.09.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 01.10.2018 r.

wynik- data publikacji 16.10.2018 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/21/2018
Number of Views: 657

Return