Login    
 Article Details
FDZP.226.33.2018 Przebudowa fragmentu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r., o godz: 09:00

Termin otwarcia ofert- 12.10.2018 r., godz. 09:30

ogłoszenie- data publikacji 27.09.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 27.09.2018 r.

załączniki do SIWZ- data publikacji 27.09.2018 r.

dokumentacja techniczna- data publikacji 27.09.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 12.10.2018 r.

UNIEWAŻNIENIE postępowania - data publikacji 29.10.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 9/27/2018
Number of Views: 757

Return