Login    
 Article Details
FDZP.226.38.2018 Dostawa wyposażenia medycznego dla Oddz. Chirurgii Dziecięcej i OAIiTDz

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r., o godz: 10:00
Termin otwarcia ofert- 12.10.2018 r., godz. 10:30

Nowe terminy!!!!

Termin składania i otwarcia ofert upływa w dniu 16.10.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert- 16.10.2018 r., godz 10:30

ogłoszenie- data publikacji 01.10.2018 r.
specyfikacja istotnych warunków zamówienia-data publikacji 01.10.2018 r.

istotne postanowienia umowy- data publikacji 01.10.2018 r.

załączniki do siwz.- data publikacji 01.10.2018 r.

sprostowanie SIWZ- data publikacji 05.10.2018 r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 10.10.2018 r

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 10.10.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 10.10.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 19.10.2018 r.

wynik dla pakietu nr 2,3,4,5,6,7,8- data publikacji 20.11.2018 r.

sprostowanie wyniku dla pakietu nr 2,3,4,5,6,7,8- data publikacji 21.11.2018 r.

omyłka pisarska-wynik- data publikacji  30.11.2018 r.

wynik dla pakietu nr 1- data publikacji 07.01.2019 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/1/2018
Number of Views: 1230

Return