Login    
 Article Details
FDZP.226.42.2018 Przebudowa pomieszczeń PRACOWNIA HEMODYNAMIKI

 Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 17.10.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 01.10.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 01.10.2018r.

Zal. nr 1 Formukarz oferty - data publikacji 01.10.2018r.

Zał. nr 7 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 01.10.2018r.

Pozostałe załączniki do SIWZ - data publikacji 01.10.2018r.

Dokumentacja techniczna - data publikacji 01.10.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 17.10.2018r.

UNIEWAŻNIENIE  postępowania - data publikacji 25.10.2018r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/1/2018
Number of Views: 724

Return