Login    
 Article Details
FDZP.226.43.2018 Świadczenie usługi odbioru i utylizacji ODPADÓW MEDYCZNYCH

NOWY   TERMIN !!!

Termin składania  ofert w dniu 18.10.2018r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 18.10.2018r. o godz. 11:30

NOWY   TERMIN !!!

Termin składania  ofert w dniu 22.10.2018r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 22.10.2018r. o godz. 11:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 03.10.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 03.10.2018r.

Zał. nr 1  Formularz oferty - data publikacji 03.10.208r.

Zal. nr 2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 03.10.2018r.

Zal. nr 3 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 03.10.2018r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 03.10.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia - data publikacji 11.10.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 12.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 16.10.2018r.

Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 22.10.2018r.

Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 28.11.2018r,


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/3/2018
Number of Views: 915

Return