Login    
 Article Details
FDZP.226.41.2018 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddz.Chirurgii Dziecięcej i OAiITDz

Termin składania ofert upływa w dniu 12.10.2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert- 12.10.2018 r., godz. 11:15

Nowe terminy!!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 17.10.2018 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert- 17.10.2018 r., godz. 11:15

ogłoszenie- data publikacji 04.10.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 1- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 1A - data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik do załącznika nr 2- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 3- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 4- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 5- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 04.10.2018 r.

załącznik nr 7- data publikacji 04.10.2018 r.

odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 09.10.2018 r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 10.10.2018 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 10.10.2018 r.

odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 11.10.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 18.10.2018 r.

modyfikacja siwz-zmiana adresu poczty elektronicznej i osoby do kontaktu-data publikacji 29.11.2018 r.

wynik dla pakietu nr 1 i 3- data publikacji 04.12.2018 r.

wynik dla pakietu nr 2- data publikacji 11.12.2018 r.

wynik dla pakietu nr 4- data publikacji 13.12.2018 r.

wynik dla pakietu nr 8, unieważnienie pakiet nr 5,6,9,10- data publikacji 28.12.2018 r.

unieważnienie pakiet nr 7- data publikacji 14.01.2018 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/4/2018
Number of Views: 1843

Return