Login    
 Article Details
FDZP.226.44.2018 Przebudowa dróg,wymiana kanalizacji, oświetlenia i rozbudowa parkingów

 Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2018r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia  ofert  w dniu 30.10.2018r. o godz. 10:30

NOWY  TERMIN !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2018r. o godz. 10:00

Termin otwarcia  ofert  w dniu 05.11.2018r. o godz. 10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 15.10.2018r.

 Specyfikacvja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 15.10.2018r.

 Zał. nr 1 - Formularz oferty - data publikacji 15.10.2018r.

 Zał. nr 7 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 15.10.2018r.

 Pozostale załączniki do SIWZ - data publikacji 15.10.2018r.

 Dokumentacja techniczna - data publikacji 15.10.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia- data publikacji 17.10.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 26.10.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia 2   - data publikacji 29.10.2018r.

Zał. nr 1 - POPRAWIONY - data publikacji 29.10.2018r.

Modyfikacja   SIWZ - data publikacji 29.10.2018r.

MODYFIKACJA Instalacja kanalizacji deszczowej Etap I  - data publikacji 29.10.2018r.

MODYFIKACJA Przedmiar branży drogowej Etap I - data publikacji 29.10.2018r.

MODYFIKACJA Przedmiar branzy elektrycznej Etap I - data publikacji 29.10.2018r.

MODYFIKACJA Przedmiar branży drgowej nawierzchnie ANEKS - data publikacji 29.10.2018r.

MODYFIKACJA Rys. 6.0 plan sytuacyjny - data publikacji 29.10.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 05.11.2018r.

Informacja  WYBÓR  ofert - data publikacji 23.11.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 10/15/2018
Number of Views: 955

Return