Login    
 Article Details
FDZP.226.45.2018 Dostawa aparatury i sprzętu dla Oddziału Okulistyki

  Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2018r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 14.11.2018r. o godz.10:30

NOWY  TERMIN  !!!

Termin skladania ofert upływa w dniu 16.11.2018r. o godz. 11:00

Termin otwarcoa ofert w dniu 16.11.2018r. o godz. 11:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 05.11.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1 - formularz oferty - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 1 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał. nr 1A - pakiet nr 2 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 3 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał. nr 1A - pakiet nr 4 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 5 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 6 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał. nr 1A - pakiet nr 7 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał. nr 1A - pakiet nr 8 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał . nr 1A - pakiet nr 9 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 10 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zał. nr 1A - pakiet nr 11 opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 1A - pakiet nr 12opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 05.11.2018r.

Zal. nr 2 - istotne postanowienia umowy - data publikacji 05.11.2018r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 05.11.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia - data publikacji 09.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.1 - data publikacji 09.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.2 - data publikacji 09.11.2018r.

ZMODYFIKOWANY zał.nr 1A - pakiet nr 8 USG - data publikacji 09.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.3 - data publikacji 13.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania cz.4 - data publikacji 13.11.2018r.

Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 16.11.2018r.

Informacja z WYBORU ofert - cz.1 - data publikacji 21.12.2018r.

Informacja z WYBORU ofert - cz.2 - data publikacji 09.01.2019r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/5/2018
Number of Views: 1373

Return