Login    
 Article Details
FDZP.226.46.2018 Dostawa sprzetu medycznego j.u. dla Pracowni Hemodynamiki

  Termin skladania ofert upływa w dniu 15.11.2018r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 15.11.2018r. o godz. 10:30

NOWY  TERMIN  !!!

Termin skladania ofert upływa w dniu 19.11.2018r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 19.11.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 06.11.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 06.11.2018r.

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 06.11.2018r.

Zał. nr 1A - Formularz asortymentowo - cenowy data publikacji 06.11.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 06.11.2018r.

Pozostałe  załączniki - data publikacji 06.11.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE   ogłoszenia - data publikacji 09.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 14.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 15.11.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 19.11.2018r.

 Informacja z WYBORU  ofert - data publikacji 11.12.2018r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/6/2018
Number of Views: 1311

Return