Login    
 Article Details
FDZP.226.47.2018 Dostawa aparatu USG dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2018 r., o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert- 16.11.2018 r., godz. 10:30

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2018 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert- 22.11.2018r., godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 08.11.2018 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 08.11.2018 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 08.11.2018 r.

Załączniki do siwz.- data publikacji 08.11.2018 r.

Modyfikacja siwz, przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 14.11.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 14.11.2018 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1A do siwz- data publikacji 14.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 22.11.2018 r.

umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych- data publikacji 17.12.2018 r.

wynik postępowania- data publikacji 28.12.2018 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/8/2018
Number of Views: 524

Return