Login    
 Article Details
FDZP.226.48.2018 Dostawa materiałów do operacji zaćmy metoda FAKOEMULSYFIKACJI

 Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2018 o godz. 10:00  

 Termin otwarcia ofert w dniu 21.11.2018r. o godz. 10:30

 NOWY TERMIN !!!

 Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2018 o godz. 11:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 23.11.2018r. o godz. 11:30

 

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 13.11.2018r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 13.11.2018r.

Zal. nr 1 - formularz oferty - data publikacji 13.11.2018r.

Zał. nr 1A,1B ,2  - data publikacji 13.11.2018r.

Pozostałe załaczniki - data publikacji 13.11.2018r.

Zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy - data publikacji 13.11.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 19.11.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 19.11.2018r.

Informacja z OTWARCIA ofert - 23.11.2019r.

Informacja z WYBORU ofert - 27.11.2018r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/13/2018
Number of Views: 651

Return