Login    
 Article Details
FDZP.226.49.2018 Dostawa cyfrowego, przyłóżkowego aparatu RTG dla Oddziału AiIT dla dzieci

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2018 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert- 23.11.2018 r. o godz. 10:30

ogłoszenie- data publikacji 15.11.2018 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 1- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 1A- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik do załącznika nr 2- data publikakcji 15.11.2018 r.

załącznik nr 3- data publikajci 15.11.2018 r.

załącznik nr 4- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 5- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 6- data publikacji 15.11.2018 r.

załącznik nr 7- data publikacji 15.11.2018 r.

odpowiedzi na pytania- data publikacji 20.11.2018 r.

załączniki do odpowiedzi na pytania- data publikacji  20.11.2018 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 23.11.2018 r.

wynik- data publiakcaji 06.02.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 11/15/2018
Number of Views: 636

Return