Login    
 Article Details
FDZP.226.51.2018 - Usługa serwisowa Tomografu Komputerowego

Termin skladfania ofert upływa w dniu 12.12.2018r. o godz.10:00

 Termin  otwarcia   ofert w dniu 12.12.2018r. o godz. 10:30

NOWY  TERMIN  !!!

Termin skladfania ofert upływa w dniu 14.12.2018r. o godz.10:00

Termin  otwarcia   ofert w dniu 14.12.2018r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 04.12.2018r.

Specyfikacvja  Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 04.12.2018r.

Zał. nr 1 - Formularz oferty - data publikacji 04.12.2018r.

Zał. nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - data publikacji 04.12.2018r.

Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 04.12.2018r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 04.12.2018r.

Ogłoszenie o ZMIANIE  OGŁOSWZENIA - data publikacji 10.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji - 11.12.2018r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji - 11.12.2018r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 14.12.2018r.

Informacja z WYBORU  ofert - data publikacji 20.12.2018r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 12/4/2018
Number of Views: 725

Return