Login    
 Article Details
FDZP.226.02.2019 Dostawa LEKÓW

   Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2019r. o godz.10:0

 Termin otwarcia ofert w dniu 19.01.2019r. o godz.10:30

 NOWY  TERMIN !!!

Termin składania ofert upływa w dniu 18.01.2019r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 18.01.2019r. o godz.10:30

Ogłoszenie o  zamówieniu - data publikacji 09.01.2019r.

SIWZ - data publikacji 09.01.2019r.

Zal. nr 1 - formularz ofertowy - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 1A - formularz asortymentowo - cenowy - data publikacji 09.01.2019r.

Zał nr 2 - istotne postanowienia umowy - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 3 -  ośw. o braku podstaw wykluczenia - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 4 -  ośw. o spelnieniu warunków - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 5 -  udział podwykonawców - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 6 -  ośw. grupa kapitałowa - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 7 - zobowiązania innego podmiotu - data publikacji 09.01.2019r.

Zał. nr 8 - ośw. o dopuszczeniu do obrotu - data publikacji 09.01.2019r.

Modyfikacja SIWZ - data publikacji 11.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 15.01.2019r.

Informacja z WYBORU  ofert - data publikacji 12.02.2019r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/10/2019
Number of Views: 741

Return