Login    
 Article Details
FDZP.226.03.2019 Przebudowa pomieszczen na potrzeby Oddzialu Neurologii

 Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia  ofert w dniu 29.01.2019r. o godz. 10:30

 NOWY  TERMIN !!!

 Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia  ofert w dniu 06.02.2019r. o godz. 10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji - 11.01.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 11.01.2019r..

Załączniki do SIWZ - data publikacji11.01.2019r.

Zał. nr 7 - Istotne postanowienia umowy- data publikacji 11.01.2019r.

Dokumentacja techniczna - data publikacji 11.01.2019r.

Modyfikacja  SIWZ - data publikacji 15.01.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE OGŁOSZENIA - data publikacji - 23.01.2019r.

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 01.02.2019r.

Przedmiar poprawiony - data publikacji 01.02.2019r.

Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 06.2019r.

Informacja WYBÓR ofert - data publikacji 11.02.2019r.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/11/2019
Number of Views: 896

Return