Login    
 Article Details
FDZP.226.05.2019 Dostawa AMBULANSU sanitarnego typu B-C

 Termin składania ofert  upływa w dniu  29.012019r. o godz.9:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 29.01.2019r. o godz. 9:30

  NOWY  TERMIN !!!

  Termin składania ofert  upływa w dniu  31.012019r. o godz.9:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 31.01.2019r. o godz. 9:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.01.2019r.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 18.01.2019

 Zał. 1A - wymagane parametry techniczne - data publikacji 18.01.2019r.

 Zał. nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 18.01.2019r.

 Pozostałe załaczniki do SIWZ - data publikacji - 18.01.2019r.

 Odpowiedzi na pytania cz.1 - data publikacji - 23.01.2019r.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - data publikacji 25.01.2019r.

 Odpowiedzi na pytania cz.2 - data publikacji 25.01.2019r.

 Umowa o powierzeniu danych osobowych - data publikacji 25.01.2019r.

 Zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ - data publikacji 25.01.2019r.

 Odpowiedzi na pytania 3 - data publikacji 28.01.2019r

 Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 31.01.2019r.

 Informacja WYBÓR  ofert - data publikacji 01.03.2019r,.

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/18/2019
Number of Views: 1572

Return