Login    
 Article Details
FDZP.226.01.2019 Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddz. Chirurgii Dziecięcej i OAiITDz

Termin składania ofert upływa w dniu 30.01.2019 r. o godz.10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 30.01.2019 r. o godz.10:30

Nowy termin!!!

Termin składania ofert upływa w dniu 05.02.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 05.02.2019 r. o godz. 10:30

ogłoszenie- data publikacji 18.01.2019 r.

specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 1- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 1A- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 2- Istotne postanowienia umowy- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik do załącznika nr 2- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 3- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 4- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 5- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 6- data publikacji 18.01.2019 r.

załącznik nr 7- data publikacji 18.01.2019 r.

odpowiedzi na pytania 1 - data publikacji 25.01.2019r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 28.01.2019 r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 28.01.2019 r.

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 30.01.2019 r.

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- data publikacji 30.01.2019 r.

odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 30.01.2019 r.

informacja z otwarcia ofert- data publikacji 05.02.2019 r.

wynik- data publikacji 27.02.2019 r.

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 1/18/2019
Number of Views: 1052

Return