Login    
 Article Details
FDZP.226.04.2019 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do centralnej sterylizacji

Termin składania ofert upływa w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 12.02.2019 r. o godz. 10:30

Nowy termin!!!

Termin skladania ofert upływa w dniu 15.02.2019 r. o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.02.2019 r. o godz. 11:15

 

Ogłoszenie- data publikacji 04.02.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 04.02.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 04.02.2019 r.

Pozostałe załączniki do siwz- data publikacji 04.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 07.02.2019 r.

Przesuniecie terminu składania i otwarcia ofert- data publikacji 11.02.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- data publikacji 11.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 12.02.2019 r.

Załącznik nr 1A-poprawiony pakiet nr 4- data publikacji 12.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 15.02.2019 r.

Wynik- data publikacji 04.03.2019 r.

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/4/2019
Number of Views: 721

Return