Login    
 Article Details
FDZP.226.06.2019 Świadczenie usług pralniczych

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 15.02.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 05.02.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- data publikacji 05.02.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 05.02.2019 r.

Pozostałe załączniki do siwz.- data publikacji 05.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 12.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 12.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 15.02.2019 r.

Wynik- data publikacji 06.03.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/5/2019
Number of Views: 726

Return