Login    
 Article Details
FDZP.226.15.2019 Przebudowa pomieszczeń Oddz.Okulistyka Jednego Dnia

 Termin składania ofert uplywa w dniu 22.02.2019r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert  w dniu 22.02.2019r. o godz. 10:30.

Ogloszenie o zamówieniu - data publikacji 07.02.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji -7.02.2019r.

Załączniki do SIWZ - data publikacji 07.02.2019r.

Istotne postanowienia umowy - data publikacji 07.02.2019r.

PFU - data publikacji 07.02.2019r.

RZUT ZAKRES 1 - data publikacji 07.02.2019r.

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 22.02.2019r.

Informacja z WYBORU OFERT - data publikacji 12.04.2019r.

 

 

 

 

 


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/7/2019
Number of Views: 910

Return