Login    
 Article Details
FDZP.226.10.2019 Dostawa sprzętu do ROTABLACJI

 Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2019r. o godz.10:00

 Termin otwarcia ofert w dniu 27.02.2019r. o godz.10:30

 Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 18.02.2019r.

 SIWZ - data publikacji 18.02.2019r.

 Zał. nr 1 formularz oferty - data publikacji 18.02.2019r.

 Zał. nr 1A formularz asortymentowo - cenowy - data publikacji 18.02.2019r.

 Zał nr 2 - istotne postanowienia umowy - data publikacji 18.02.2019r.

 Pozostałe załączniki - data publikacji 18.02.2019r.

 Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 27.02.2019r.

Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 07.03.2019r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/18/2019
Number of Views: 575

Return