Login    
 Article Details
FDZP.226.08.2019 Dostawa środków dezynfekcyjnych oraz środków i artykułów do utrzymania czystości

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 01.03.2019 r. o godz. 10:30

Ogłoszenie- data publikacji 19.02.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- data publikacji 19.02.2019 r.

Istotne postanowienia umowy- data publikacji 19.02.2019 r.

Pozostałe załączniki do siwz.- data publikacji 19.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 1- data publikacji 21.02.2019 r.

Zmodyfikowany załącznik nr 1 A do siwz ( pakiet nr 1)- data publikacji 21.02.2019 r.

Odpowiedzi na pytania 2- data publikacji 26.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert- data publikacji 01.03.2019 r.

Wynik- data publikacji 28.03.2019 r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/19/2019
Number of Views: 845

Return