Login    
 Article Details
FDZP.226.12.2019 Dostawa obłożeń i bielizny operacyjnej oraz pościeli jednorazowego użytku

Termin składania ofert upływa w dniu 01.03.2019r o godz. 11:00

Termin otwarcia ofert w dniu 01.03.2019r o godz. 11:30


Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 20.02.2019r

SIWZ - data publikacji 20.02.2019r

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - data publikacji 20.02.2019r

Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia- data publikacji 20.02.2019r

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 20.02.2019r

Pozostałe załączniki - data publikacji 20.02.2019r

ZMODYFIKOWANY załącznik nr 2 do SIWZ (istotne postanowienia umowy) - data publikacji 26.02.2019r

Odpowiedzi na pytania - data bublikacji 26.02.2019r

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 01.03.2019r

Informacja WYBÓR  ofert - data publikacji 28.03.2019r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/20/2019
Number of Views: 623

Return