Login    
 Article Details
FDZP.226.14.2019 Dostawa różnego drobnego sprzętu med. j.u.

 NOWY TERMIN !!!

 Termin składania ofert upływa w dniu  15.03.2019r. o godz. 10:00

 Termin otwarcia ofert  w dniu  15.03.2019r. godz. 10:30

 NOWY  TERMIN !!!

 Termin składania ofer upływa w dniu 18.03.2019r. o godz. 11:00

 Termin składania ofert w dniu 18.03.2019r. o godz.11:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 20.02.2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 20.02.2019r.

Zał nr 1 - formularz oferty - data publikacji 20.02.2019r.

Zał 1A formularz asortymentowo - cenowy - data publikacji 20.02.2019r.

Zał nr 2 Istotne postanowienia umowy - data publikacji 20.02.2019r.

Pozostałe załączniki - data publikacji 20.02.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia - data publikacji 28.02.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia II  - data publikacji 05.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania - data publikacji 05.03.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia III - data publikacji 07.03.2019r.

Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia IV - data publikacji 13.03.2019r.

Odpowiedzi na pytania 2 - data publikacji 13.03.2019r.

Informacja z OTWARCIA  ofert - data publikacji 18.03.2019r.

Informacja WYBÓR  OFERT cz1 - data publikacji 12.04.2019r.

Informacja WYBÓR  OFERT cz.2 - data publikacji 10.05.2019r.


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/20/2019
Number of Views: 1566

Return