Login    
 Article Details
FDZP.226.11.2019 Dostawa rękawic medycznych

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2019r o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 04.03.2019r o godz.10:30

Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 21.02.2019r

SIWZ - data publikacji 21.02.2019r

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - data publikacji 21.02.2019r

Załącznik nr 1A - Formularz asortymentowo-cenowy - data publikacji 21.02.2019r

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 21.02.2019r

Pozostałe załączniki - data publikacji 21.02.2019r

Odpowiedzi- data publikacji 28.02.2019r

Informacja z otwarcia ofert - data publikacji 04.03.2019r

Informacja o wyborze oferty - data publikacji 15.03.2019r


Written By: zamowienia
Date Posted: 2/21/2019
Number of Views: 583

Return