Zaloguj    
 Szczegóły artykułu
FDZP.226.13.2019 Dostawa produktów i materiałów zużywalnych dedykowanych do aparatury

  NOWY TERMIN !!!

  Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019r. o godz.10:00

  Termin otwarcia ofert w dniu 14.03.2019r. o godz. 10:30

  NOWY TERMIN !!!

  Termin składania ofert upływa w dniu 18.03.2019r. o godz.10:00

  Termin otwarcia ofert w dniu 18.03.2019r. o godz. 10:30

  Ogłoszenie o zamówieniu - data publikacji 28.02.2019r.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - data publikacji 28.02.2019r.

  Załaczniki nr 3,4,5 - data publikacji 28.02.2019r.

  Załącznik nr 1 - formularz oferty - data publikacji 28.02.2019r.

  Załącznik nr 1A - formularz asortymentowo - cenowy 28.02.2019r.

  Załacznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy - data publikacji 28.02.2019r.

 Ogłoszenie o ZMIANIE  ogłoszenia - data publikacji 05.03.2019r.

 Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia II - data publikacji 07.03.2019r.

 Ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia III - data publikacji 12.03.2019r.

 Odpowiedzi na pytania - data publikacji 13.03.2019r.

 Informacja z OTWARCIA ofert - data publikacji 18.03.2019r.

 Informacja z WYBORU ofert - data publikacji 03.04.2019r.


Napisany przez: zamowienia
Data wysłania: 2019-02-28
Liczba wyświetleń: 982

Wróć